Hoger Instituut Protestantse Godsdienstwetenschappen

Wie zijn wij ?

Home • Studiegids • Schema • Lesrooster • Modules • Reglement

Het HIPGO (Hoger Instituut Protestantse Godsdienstwetenschappen) biedt reeds meer dan 40 jaar een betrouwbare opleiding theologie op basisniveau. Talloze leerkrachten voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs ontvingen hier hun opleiding en training (het VCGO heette het toen nog). Het HIPGO is een v.z.w., erkend onder het nummer 866.040.348 (KB 07/07/2004).

De lessen vinden plaats op woensdagnamiddagen in het "Huis van het Protestantisme" (Brogniezstraat 44, 1070 Brussel), op wandelafstand van het station Brussel-Zuid (klik hier voor een routekaartje). De opleidingsonderdelen zijn verdeeld over drie jaar. De vakken worden aangeboden als afgeronde gehelen binnen een cursusjaar (modules), die niet noodzakelijk in volgorde hoeven te worden gevolgd (met uitzondering van didactiek en vanzelfsprekend: de stages. Deze kunnen enkel in het A-jaar of een B-jaar worden aangevat).

De lessen worden gegeven door enthousiaste lectoren, die gekwalificeerd zijn binnen hun vakgebied en die de studenten wegwijs maken in alles wat met Bijbel, geloof, kerk en samenleving te maken heeft vanuit een open protestantse visie. Een brede waaier van algemene en theologische vakken vormt de basisopleiding, die aangevuld wordt met een praktijkgerichte opleiding gericht op het onderwijs.

(Aspirant) leerkrachten Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO) krijgen voluit de kans om theorie en praktijk van het onderwijs te leren kennen via stages gedurende de hele opleiding. Deze opleiding resulteert in het "diploma PEGO/BaO", een vereist bekwaamheidsbewijs voor het lager onderwijs en een voldoende geacht voor het lager secundair onderwijs.
In het menu ter linkerzijde kunt u verder alle info over de cursus vinden. Vooral interessant is een overzicht van de opzet van de cursus en REEDS: het voorlopige lesrooster voor het nieuwe studiejaar [B-jaar] (2017-2018)

Het diploma kan ook behaald worden in samenwerking met de lerarenopleiding van GROEP T. Dit is vooral interessant voor a.s. onderwijzer(e)s(sen). Zie hiervoor de informatie op de website van GROEP T: http://www.groept.be/www/leraar/bachelor-in-het-onderwijs/. Met de hogeschool Thomas More in Mechelen wordt ook gewerkt aan een vorm van integratie, m.n. voor het Lager Secundair (prof. bachelor SO). Deze zal echter niet voor het academiejaar 2016-2017 beschikbaar zijn.


Contact

D. Wursten
Alfred Coolsstraat 22

2020 Antwerpen
03/2162668
contact@wursten.be

 

 

 

Last modified: 06/28/16 

HIPGO-vcgo vzw, Gen. De Ceuninckstraat 65, 2800 Mechelen