Hoger Instituut Protestantse Godsdienstwetenschappen

Wie zijn wij ?

Home • Studiegids • Schema • Lesrooster • Reglement

 

Het HIPGO (Hoger Instituut Protestantse Godsdienstwetenschappen) biedt reeds meer dan 50 jaar een betrouwbare opleiding theologie op basisniveau. Talloze leerkrachten voor het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs ontvingen hier hun opleiding en training (VCGO heette het toen nog). Het HIPGO is een v.z.w., erkend onder het nummer 866.040.348 (KB 07/07/2004).

De lessen vinden plaats op woensdagnamiddagen in het "Huis van het Protestantisme" (Brogniezstraat 44, 1070 Brussel), op wandelafstand van het station Brussel-Zuid (klik hier voor een routekaartje). De lessen worden gegeven door enthousiaste lectoren, die gekwalificeerd zijn binnen hun vakgebied en die de studenten wegwijs maken in alles wat met Bijbel, geloof, kerk en samenleving te maken heeft vanuit een open protestantse visie. Een brede waaier van algemene en theologische vakken vormt de basisopleiding, die aangevuld kunnen worden met een praktijkgerichte opleiding gericht op het onderwijs (in samenwerking met externe onderwijsopleidingen).

De lessen worden gegeven in een cyclus van 3 jaren (A-B-C jaar). Ze vormen afgeronde gehelen binnen een cursusjaar (modules). Alle modules kunnen per jaar worden opgenomen en dienen niet in volgorde te worden afgewerkt.

Indien gecombineerd met een lerarenopleiding kan het 'diploma Protestants godsdienstonderwijs in de lagere graad' worden behaald. Dit is een vereist bekwaamheidsbewijs voor het lager onderwijs en een voldoende geacht voor het lager secundair onderwijs (erkend bij besluit van de Vlaamse regering, 29/9/1990). In het menu (bovenaan de pagina) kunt u alle info over de cursus vinden.

Certificaat: Personen die reeds een erkend pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben en in het bezit zijn van een erkend diploma (anders dan theologie), kunnen zich aan het HIPGO inschrijven om de vakken te volgen die het comité PEGO vraagt om het 'certificaat PEGO' te ontvangen: Oude Testament, Nieuwe Testament, kerkgeschiedenis, geloofsleer, wereldgodsdiensten, ethiek en hermeneutiek. De verschillende modules zijn gespreid over de drie jaar. Een overzicht vindt u in het schema. (certificaatvakken zijn gemarkeerd)

Inschrijvingsgeld:  € 15 per lesmiddag. Het aantal lesmiddagen per module kunt u eenvoudig vaststellen bij http://www.hipgo.be/schema_hipgo3.0.htm.

Voor inlichtingen en inschrijvingen: info@higpo.be

Voor studenten is er een aparte website met meer info en materiaal.

Alternatieve route

Met de hogeschool Thomas More in Mechelen is een protocol opgesteld voor het aanbieden van een uitgebreide module Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (vakinhoud, vakdidactiek en stages) in de professionele bachelor SO. Dit is een door het ministerie van onderwijs erkende professionele bachelor PEGO (Secundair Onderwijs). Deze modules worden grotendeels geďntegreerd in het onderwijsvak rooms-katholieke godsdienst en gezamenlijk geëvalueerd. Het diploma wordt afgeleverd door Thomas More.


Contact

Dick Wursten (voorzitter, lector)
Alfred Coolsstraat 22

2020 Antwerpen
03/2162668
info@hipgo.be

 

Last modified: 06/28/16 

HIPGO-vcgo vzw, Gen. De Ceuninckstraat 65, 2800 Mechelen